ΧΟΡΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΥΜΑ

ΧΟΡΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΥΜΑ

Χορδή Ακουστικής Χύμα Fender 020

0.80

ΧΟΡΔΕΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΥΜΑ

Χορδή Ακουστικής Χύμα GHS 22

1.70