Ωράριο Λειτουργίας Φυσικού Καταστήματος.

Δευτέρα :        9:00 – 14:00

Τρίτη :             9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Τετάρτη :        9:00 – 14:00

Πέμπτη :         9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Παρασκευή:   9:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00

Σάββατο:        9:00 – 14:30